Vŕtaná studňa v záhrade: 5 rád, ktoré vám pomôžu pri jej plánovaní!

Ak sa rozhodnete pre vlastnú studňu, mali by ste sa najprv zamerať na dostatočné množstvo informácií ohľadom všetkých krokov súvisiacich s jej realizáciou. Samotná kvalita vody totiž závisí aj od kvality realizácie vŕtanej studne. Dôležité je predovšetkým to, ako studňu správne používať a ako sa o ňu správne starať.

Približne 95 % pitnej vody sa používa na úžitkové účely (!). Úžitkovú vodu však môžete získať aj z vlastnej studne. Zabezpečí vám tak určitú formu „nezávislosti", ale zároveň aj ušetrí pitnú vodu a v neposlednom rade aj vašu peňaženku. Navyše tam, kde nie je zdroj pitnej vody, sa po odbornej úprave môže stať pitnou aj voda zo studne.

1. Na čo všetko treba myslieť pred realizáciou vŕtanej studne?

Je potrebné si uvedomiť, že vŕtaná studňa je komplexné stavebné dielo, ktoré má svoje špecifiká. Nejde „iba o dieru v zemi", z ktorej potečie voda len tak – sama od seba.

Celé dielo sa skladá z dvoch etáp, a to:

 • vŕtacie práce,
 • montáž čerpacej technológie.

Keďže vŕtaná studňa a jej samotná realizácia je stavbou, je potrebné dodržiavať napríklad aj tieto predpisy:

 • odstup od domu a prípadných okolitých stavieb a objektov,
 • odstup od žumpy,
 • treba brať do úvahy rozmery vrtnej súpravy, ktorá bude studňu vŕtať,
 • manipulačný priestor pri realizovaní a podobne.

Odporúčame: Zavlažovanie záhrady: Aké sú možnosti pre efektívnu závlahu?

vŕtaná studňa priemer

Zdroj: Depositphotos

2. Povolenie na stavbu vŕtanej studne

Keďže je studňa stavbou, pred jej realizáciou je dobré poznať s tým súvisiaci legislatívny proces. V závislosti od žiadateľa – fyzickej alebo právnickej osoby, musíte dokladovať napríklad aj využitie studne a podobne.

Vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu vybavovanie povolenia na stavbu ľudia častokrát ignorujú a neskôr, napríklad pri kolaudácii domu, narýchlo zháňajú projekt a dodatočne stavbu legalizujú.

Povolenie na stavbu vŕtanej studne

Vŕtaná studňa patrí medzi vodné stavby, ktorých sa týka zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (tzv. vodný zákon). O ich povolení rozhoduje špeciálny stavebný úrad (vodoprávny úrad), ktorý vydáva súhlas s povolením vodného diela.

Takéto rozhodnutie musí byť zároveň v súlade so stavebným zákonom, ktorý upravuje postup pri vydávaní stavebného povolenia. Vodoprávny úrad môže vodnú stavbu povoliť len na základe stanoviska stavebného úradu, ktorý v ňom overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia.

3. Vŕtaná studňa a jej narazenie

V prvom rade treba povedať, že narazenie pitnej vody sa nikdy nedá garantovať – dá sa iba predpokladať. Po vyvŕtaní sa urobí rozbor a na základe neho sa určí, či a aká bude potrebná úprava vody.

 • Kopané studne využívajú vodu „tesne“ pod povrchom, a to v hĺbke 4 – 6 metrov.
 • Narážané studne sa budujú narážaním oceľových rúr do špecifického podložia.
 • Vŕtané studne sú najrozšírenejšie a najhlbšie. Pri vŕtaní sa cez vrt s relatívne malým priemerom (približne 150 – 160 mm) dostáva do studne (na terén) podzemná voda pod tlakom.

Voda z vrtu vteká do studne vďaka špeciálne zhotovenému potrubiu – a to preto, aby sa voda nekontaminovala kalom. Čerpadlom sa potom voda dostáva do nádrže napríklad v technickej miestnosti domu. Studničná voda sa pred použitím, samozrejme, filtruje.

4. Zapojenie vŕtanej studne

Pri vrtoch do ílovitého a pieskového podložia sa využíva tzv. vymývanie alebo vodný výplach, pri ktorom je potrebné vybudovať odkalovaciu nádrž, cez ňu prechádza vyhĺbená hornina. V štrkoch sa vŕta nasucho špirálovým vrtákom. Treba však počítať s tým, že v mieste vrtu bude dosť vody a zvyšky vyvŕtanej horniny.

Je nutné vŕtať do dostatočnej hĺbky, aby sa zabezpečila výdatnosť studne.

 • Potrebná výdatnosť závisí od účelu využívania studničnej vody.
 • Ak plánujete využívať vodu zo studne ako úžitkovú v rodinnom dome, pravdepodobne vám postačí výdatnosť 0,2 – 0,5 l/s.

Na nárazový odber sa odporúča inštalovať dočasný zásobník vo forme tlakovej nádoby.

 • Po vybudovaní studne by mala prebehnúť krátkodobá čerpacia skúška, ktorou sa overí práve výdatnosť.
 • Studňa sa odovzdáva užívateľovi vyčistená (s čistou vodou), odborník by vám mal dať odporúčania týkajúce sa čerpacej technológie, množstva čerpania, ako aj údržby studne.

Neprehliadnite: Záhradná sprcha: Aké typy existujú a ako vybrať tú správnu?

studňa

Zdroj: Depositphotos

5. Ako dlho trvá vybudovanie vŕtanej studne a koľko to bude stáť?

 • Technické práce vŕtania studne trvajú približne 2 – 3 dni.
 • Zapojenie čerpacej technológie trvá 1 – 2 dni.
 • Súbežne s týmito prácami môžu prebiehať ostatné pomocné práce potrebné k napojeniu na dom či záhradu.

Do ceny vŕtanej studne vstupuje viacero premenných, ako napríklad:

 • podložie – s ním súvisiaca hĺbka vrtu,
 • spôsob vŕtania.

Keďže terén je na každom mieste iný, treba brať predbežné výpočty naozaj iba orientačne a spoliehať by ste sa mali až na informácie od odborníka po obhliadke konkrétneho miesta. Pri plytších vrtoch (do 15 m) sa vám prvotná investícia za pár rokov vráti.

Najdôležitejšou časťou čerpacej technológie je, samozrejme, samotné čerpadlo, no nemenej dôležitá je aj montáž a inštalatérske práce s pomocným materiálom – filter, ventily a podobne.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE