Ako môžete využiť dažďovú vodu vo vašej domácnosti a ušetriť tak na spotrebe vody?

Dažďová voda je prírodný zdroj vody, ktorý je nevyhnutný pre život na Zemi. Keď prší, voda zostáva na povrchu zeme, absorbuje sa do pôdy alebo odteká do riek, jazier a morí. Dažďová voda je čistá a bez chémikálií, čo ju robí dôležitou pre rast rastlín a pre životné prostredie.

Avšak v súčasnej dobe sa dažďová voda v mnohých prípadoch znečisťuje rôznymi látkami, ako sú ťažké kovy, pesticídy a odpady z priemyslu a dopravy. Preto je dôležité zabezpečiť, aby bola dažďová voda čo najčistejšia, aby mohla byť využívaná pre rôzne účely.

Jedným spôsobom, ako môžeme pomôcť udržiavať čistotu dažďovej vody, je zlepšovať infraštruktúru miest, ako sú odtokové systémy a zelené strechy. Taktiež je dôležité minimalizovať používanie chemických látok a znečisťujúcich odpadov, aby sme chránili kvalitu tohto dôležitého zdroja vody.

V konečnom dôsledku je dažďová voda dôležitým a obnoviteľným zdrojom vody, ktorý si treba vážiť a chrániť pre budúce generácie. Je dôležité, aby sme sa starali o životné prostredie okolo nás a využívali dažďovú vodu s ohľadom na jej čistotu a udržateľnosť.

Ako znížiť spotrebu vody vo vašej domácnosti?

Existuje niekoľko spôsobov na zníženie spotreby vody vo vašej domácnosti:

 • Opravte úniky vody: Kontrolujte všetky kohúty, sprchy a iné zariadenia, či neprepúšťajú vodu. Aj malé úniky môžu v priebehu času výrazne zvýšiť spotrebu vody.
 • Inštalujte úsporné zariadenia: Vymeňte staré zariadenia za nové, úspornejšie modely, ktoré majú nižšiu spotrebu vody. Platí to najmä pre sprchy, toalety a umývadlá.
 • Používanie práčky a umývačky riadu len pri plnom zaťažení: Využite kapacitu týchto zariadení a minimalizujte ich počet zapnutí, čím znižujete spotrebu vody.
 • Využívajte dažďovú vodu: Inštalácia zberného systému pre dažďovú vodu môže byť užitočný spôsob, ako znížiť spotrebu pitnej vody pri záhradnej starostlivosti alebo splachovaní toalety.
 • Zatvorte vodu počas umývania riadu alebo čistenia zubov: Pomôže vám to vyhnúť sa plytvaniu vodou počas bežných úloh v kuchyni a kúpeľni.

Tieto jednoduché kroky vám môžu pomôcť znižovať spotrebu vody vo vašej domácnosti a prispievať k udržateľnejšiemu životnému štýlu.

Uchovávanie dažďovej vody v domácnosti

Využitie dažďovej vody vo svojej domácnosti je ekologický a účinný spôsob na úsporu vody.

Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete využiť dažďovú vodu:

 • Zbierajte dažďovú vodu pomocou dažďovej nádrže - inštalácia dažďovej nádrže v záhrade umožňuje zber a skladovanie čistej dažďovej vody, ktorú neskôr môžete využiť na závlahu záhrady, splachovanie toalety alebo čistenie.
 • Inštalácia zberného systému z dažďovej vody na streche - zberné systémy sú nainštalované na strechách a zachytávajú dažďovú vodu, ktorú potom presmerujú do nádrže na skladovanie.
 • Využitie dažďovej vody na splachovanie toalety - môžete nainštalovať samostatnú nádrž vo vašej domácnosti, ktorá bude zásobovať splachovací záchod čistou dažďovou vodou.
 • Použitie dažďovej vody na umývanie áut, čistenie okien alebo podlahy - čistiaca dažďová voda je skvelou alternatívou k pitnej vode na čistenie povrchov okolo domu.

Využitie dažďovej vody vo vašej domácnosti nie je len ekologické, ale aj ekonomické, pretože môžete ušetriť na nákladoch za vodu.

Neprehliadnite: Lunárny kalendár pre záhradkárov na APRÍL

dažďová voda

Zdroj: Depositphotos

Čo treba na zber dažďovej vody?

Na zber dažďovej vody je potrebné inštalovať zbernú nádobu alebo nádrž, ktorá bude zachytávať vodu z povrchu strechy. Túto nádobu je potrebné pripojiť pomocou rúr k rúram odtoku z dažďa a následne nainštalovať filter, ktorý bude zabraňovať vstupu nečistôt do nádrže. Taktiež je dôležité mať dobre fungujúci a uzavretý systém, aby sa zabránilo stratám vody a aby bola zachytená čo najväčšia časť dažďovej vody.

Systémy nakladania s dažďovou vodou v domácnosti

Systémy nakladania s dažďovou vodou v domácnosti sú skvelým spôsobom, ako využiť prírodný zdroj vody a zároveň šetriť na účtoch za vodu. Tieto systémy zbierajú dažďovú vodu z povrchových plôch, ako sú strechy, a ukladajú ju do nádrží na ďalšie použitie.

 • Jedným z najbežnejších systémov nakladania s dažďovou vodou je zber a ukladanie vody do nádrže na záhrade alebo prípade potreby aj do zásobníkov vo vnútri domu.
 • Táto voda môže byť využitá na záhradné zavlažovanie, spláchnutie toalety, umývanie áut a podobne.

Okrem toho existujú aj systémy, ktoré filtrujú dažďovú vodu a umožňujú jej použitie ako pitnú vodu. Tieto systémy sú dôkladne navrhnuté a testované, aby zaručili bezpečnosť a kvalitu vody pre jej spotrebu.

 • Systémy nakladania s dažďovou vodou tak nielenže redukujú spotrebu pitnej vody, ale aj znižujú záťaž na verejný vodovod a kanalizáciu.
 • Navyše, zníženie množstva dažďovej vody, ktorá končí v odtokoch a kanalizácii, pomáha predchádzať záplavám a erózii.

Celkovo povedané, systémy nakladania s dažďovou vodou sú udržateľným a ekonomickým riešením pre efektívne využívanie prírodného zdroja vody v domácnosti. Ich inštalácia môže byť spočiatku investíciou, ale dlhodobé úspory a environmentálne výhody stoja za to.

Ako využiť dažďovú vodu a ako môžete ušetriť na spotrebe?

Využitie dažďovej vody môže byť veľmi užitočné pre záhradu alebo na splachovanie toalety. Na zozbieranie dažďovej vody môžete inštalovať dažďovú nádrž, ktorá bude zbierať vodu zo strechy. Túto vodu potom môžete využiť na záhradné zavlažovanie alebo na splachovanie toalety.

 • Na úsporu spotreby vody môžete tiež používať ekologické sprchy a batérie s nízkym objemom vody.
 • Zamerajte sa na opravy vodovodných únikov a investujte do úsporných spotrebičov ako sú práčky, umývačky riadu a WC s nízkou spotrebou vody.

Je tiež dôležité byť pozorný na to, ako dlho beží voda pri umývaní riadu alebo pri sprchovaní. Mali by sme byť aj opatrní pri napúšťaní vody do vane alebo pri zalievaní záhrady, aby sme nezbytočne neplýtvali vodou.

Odporúčame aj: Najčastejšie chyby, následkom ktorých končí drahá pitná voda v septiku

využiť dažďovú vodu

Zdroj: Depositphotos

TAKTO možno zbierať dažďovú vodu a efektívne využívať

Existuje niekoľko spôsobov, ako zbierať dažďovú vodu a efektívne ju využívať:

 • Nádrže na dažďovú vodu: Ide o nádrže, ktoré môžu zachytávať a využívať dažďovú vodu zo strechy budovy cez dažďové rúry. Táto voda potom môže byť využitá na závlahu záhrady, splachovanie toalety alebo čistenie áut.
 • Závlahový systém na využitie dažďovej vody: Dažďová voda v záhrade môže byť tiež využitá na závlahu rastlín a záhrad. Na tento účel môžete inštalovať závlahový systém s dažďovou vodou, ktorý vám umožní používať túto vodu efektívne a ušetriť vodu z vodovodu.
 • Závlahové záhradné sudy na zber vody: Ak nemáte možnosť inštalovať dažďové zberne, môžete jednoducho zbierať dažďovú vodu do sudov alebo nádob a potom ju využiť na rôzne účely vo vašej domácnosti.
 • Využívanie dažďovej vody v domácnosti: Okrem závlahy a splachovania toalety môžete dažďovú vodu využívať aj na čistenie podláh, umývanie okien a podobne. Týmto spôsobom môžete efektívne využívať dažďovú vodu a zároveň šetriť pitnú vodu.

Výber spôsobu zbierania a využívania dažďovej vody závisí od veľkosti vášho domu, financií a potrieb. Je dôležité mať na pamäti, že využívanie dažďovej vody môže výrazne znížiť spotrebu pitnej vody a prispieť k udržateľnosti životného prostredia.

Recyklácia dažďovej vody v kúpeľni, na toalete či na záhrade

Recyklácia dažďovej vody je udržateľný spôsob využitia prírodného zdroja vody a zároveň ušetriť pitnú vodu.

Využitie dažďovej vody v kúpeľni, na toalete alebo na záhrade má množstvo výhod nielen pre životné prostredie, ale aj pre domácnosť.

 • V kúpeľni môžete využívať dažďovú vodu na spláchnutie wc, umývanie rúk a sprchovanie.
 • Tým sa šetrí pitná voda a znižuje sa množstvo odpadovej vody.
 • Na toaletu sa dá nainštalovať systém, ktorý zabezpečí, že dažďová voda sa použije na spláchnutie namiesto pitnej vody.
 • Vďaka tomu sa znižuje spotreba pitnej vody a zároveň aj náklady na vodu.
 • V záhrade je možné využiť dažďovú vodu na závlahu rastlín, záhradných kvetov, či na plnenie bazénov.
 • Pomôže to ušetriť vodu a prispieť k lepšej starostlivosti o záhradu.

Recyklácia dažďovej vody je teda jednoduchý spôsob, ako šetriť pitnú vodu a prispieť k ochrane životného prostredia.

Tip pre vás: Jar prichádza na terasu i balkón: Ako ich pripraviť na novú sezónu?

dažďová voda

Zdroj: Depositphotos

Skúste splachovať dažďovou vodou v domácnosti - ako na to?

Splachovanie dažďovej vody v domácnosti je užitočný spôsob na úsporu vody a ochranu životného prostredia.

Existuje niekoľko možností, ako ňou splachovať:

 • Inštalácia zberných nádrží na dažďovú vodu: Táto metóda spočíva v zberaní dažďovej vody zo strechy a uložení ju do nádrže. Túto vodu potom môžete využiť na splachovanie toalety, zalievanie záhrady alebo umývanie áut.
 • Pripojenie dažďovej vody na splachovací systém toalety: Môžete tiež pripojiť zbernú nádrž na dažďovú vodu priamo na splachovacie nádrže toalety. Takto môžete využívať dažďovú vodu na splachovanie toalety a znižovať tak spotrebu pitnej vody.
 • Používanie dažďovej vody na umývanie: Keďže dažďová voda je mäkšia a menej chlórovaná ako pitná voda, je ideálna na umývanie odevov či použitie pri iných domácich potrebách.

Je dôležité pri splachovaní dažďovej vody dbať na to, aby bola zachovaná hygienická úroveň a nepoužívať ju na účely, kde by mohla mať negatívny vplyv na zdravie.

Šetrenie vody - kde všade v domácnosti možno využiť dažďovú vodu?

Využite dažďovú vodu v domácnosti na niekoľkých miestach, ako napríklad:

 • Záhrada: Na zavlažovanie rastlín, kvetov a záhradných plodín.
 • Splachovanie WC: Na splachovanie toalety a ušetrenie pitnej vody.
 • Pranie odevov: Na práčke, ktorá môže byť napojená na dažďovú vodu.
 • Upratovanie: Na umývanie podláh, okien a iných povrchov v dome.
 • Bazén: Na napustenie bazéna alebo jacuzzi.
 • Čistenie áut: Na umývanie áut a bicyklov.

POZOR - je však dôležité správne zabezpečiť a filtrovať dažďovú vodu, aby bola vhodná na použitie a aby sa predišlo nebezpečným mikroorganizmom a nečistotám.

0 komentárov
autor komentu

Vaše meno:

Z NÁŠHO YOUTUBE